معرفی شرکت

در آکاس برای کادر درمان پلتفرمی آنلاین فراهم می شود که باعث می شود اعضای کادر درمان بتوانند به موثرترین شیوه موجود در رسانه های جهانی با مخاطبین خود ارتباطی دائمی بگیرند . آن ها را تبدیل به مراجعین وفادار خود بکنند و فروشی دائمی و چندبرابری را تجربه کنند.خدمات این پلتفرم رسانه اجتماعی ، تولید محتوا ، بازاریابی ، تبلیغات ، دیجیتال مارکتینگ ، تیم های فروش ، تیم های مدیریتی ، منابع انسانی ، آموزش پرسنل ، تیم های استخدام ، خدمات سازمانی ، تحقیق و توسعه ، فروشگاه درمانی و سرمایه گذاری می باشد. هدف ما در سازمان این است که به کمک افراد آینده نگر و فناوری دوست بتوانیم تغییراتی چشمگیر در وضعیت عملکردی نظام سلامت جهانی ایجاد کنیم. به گونه ای هزینه های نظام سلامت به حداقل برسد- مردم به بهترین و پربازده ترین خدمات پزشکی دسترسی داشته باشند-میزان و در افزایش سرعت توسعه فناوری های پزشکی سهمی موثر داشته باشیم و در کل وضعیت سلامت و وضعیت کسب و کار های حوزه درمان به بهینه ترین حالت ممکن دست پیدا کند.