استخدام استخدام کارآموز جهت لابراتور دندانسازیشرح موقعیت شغلی

کارآموز خانم

20-25 سال

جهت کار در لابراتوار دندانسازی

منطقه سیدخندان

با حقوق اولیه

معرفی شرکت

لابراتور دندانسازی احمدیان منطقه سیدخندان

ارسال سریع فایل رزومه