معرفی شرکت

شرکت آفتاب تایماز سهند با 20 ساله در زمینه مواد غذایی و شوینده بهداشتی فعالیت می‌کند و دارای نمایندگی‌های: شرکت اشی مشی استان البرز، شرکت معجزه، شرکت نادر، شرکت پچ پچ، برند هپی، لبنیات کوهساران، و شرکت ریحانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.