معرفی شرکت

ارائه خدمات صرافی با مجوز رسمی از بانک مرکزی انجام کلیه حواله های نیمایی خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا

آدرس شرکت

اصفهان - خیابان سعادت آباد - پلاک 20 - صرافی افشار