معرفی شرکت

شرکت افرا سیم تک سدید متشکل از مجموعه کارخانجات تولید مفتول گالوانیزه گرم، تولید مفتول گالوانیزه سرد، سیم سیاه و سیم آرماتوربندی،سیم رابیتس و اسکوپ و کارخانه تولید انواع توری حصاری، فنس، گابیون و سیم خاردار از سال 75 تاکنون مشغول به فعالیت و صادرات انواع محصولات تولیدی خود میباشد.

آدرس شرکت

خیابان جردن-خیابان طاهری پلاک 31 واحد8