معرفی شرکت

مرکز تخصصی اموزش زبان آداک به عنوان مرکز تخصصی زبان انگلیسی و با مدیریت آقای سعید حاجیان با داشتن پیشینه طولانی(بیش از 30سال) در بخش مدیریت بانکی کشور(بانک کشاورزی)وهمچنین سوابق درخشان در مدیریت سیستم های آموزشی وایشان سالها جز مدیران برتر کشور شناخته شده اند با هدف کسب ارتقا آموزش کشور و روشی نوین در یادگیری تاسیسس گردید هم اکنون، این مرکز با برگزاری دوره های ترمیک در سطوح مختلف ( از استارتر تا پیشرفته ) و در سنین مختلف، از نظر تعداد زبان آموز جزو مراکز برتر محسوب میشود. از ویژگیهای مهم این مرکز می توان به این نکته اشاره کرد که زبان آموز تضمین می شود که تا پایان پشتیبانی می شود و از هر سنی و در هر سطحی که باشد، نسبت به آینده خود مطمئن خواهد بود. بی شک اعتماد اهالی محترم ولیعصر که از ابتدا یار و پشتیبان این مرکز بودند و ما را تنها نگذاشتند، موثر ترین عامل در شکوفایی این مرکز بوده است.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.