استخدام مدلساز رویت تاسیسات مکانیکی ساختمانشرح موقعیت شغلی

به چند نفر رویت کار با تجربه در رویت مکانیک جهت اصلاحات مدلسازی موجود و کلش گیری کانال کشی و لوله کشی یک پروژه ساختمانی ، بصورت دورکاری از هر نقطه ایران نیاز است .

این دورکاری با یک کامپیوتر معمولی هم قابل انجام خواهد بود .

به دور کاران بر اساس توانایی انجام کارهای تخصصی تر ارتقای سمت و حق الزحمه داده می شود .

معرفی شرکت

گروه کاری طراحی و بیم در زمینه معماری و شهرسازی

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.