استخدام Revit modeler برای شیفت دوم


شرح موقعیت شغلی

جهت کار در شیفت ۸ شب تا ۵ صبح بصورت دورکاری و حضوری

مدلساز رویت مسلط به فاز دو در هرکدام از رشته های معماری سازه و تاسیسات

و آشنا به زبان انگلیسی

مسلط به مدل سازی و تهیه نقشه های اجرایی با نرم افزار رویت

وسایر نرم افزارهای کاربردی مانند اتوکد

معرفی شرکت

گروه کاری طراحی و بیم در زمینه معماری و شهرسازی

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.