استخدام کنترل پروژه با MSP

شرح موقعیت شغلی

مهندس مسلط به برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

و تجربه برنامه ریزی فرآیند طراحی پروژه های معماری

مسلط به نرم افزار MSP و اشنایی با نرم افزارهای کاربردی و زبان انگلیسی

معرفی شرکت

گروه کاری طراحی و بیم در زمینه معماری و شهرسازی

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.