معرفی شرکت

تولید و تامین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی، تامین تجهیزات ابزاردقیق و کامپیوتر صنعتی، اجرای پروژه های برق و اتوماسیون صنعتی به صورت EPC و EPCF