معرفی شرکت

شرکت مهندسی تاسیسات آب و خاک کسری در سال ۱۳۸۹ با هدف ارایه خدمات فنی مهندسی در زمینه تاسیسات مکانیکی و خدمات فروش سیستم های تهویه مطبوع آغاز بکار کرد .