معرفی شرکت

بیمارستان خیریه حضرت سید الشهداء (ع) چهارراه گلوبندک - 15 خرداد - طبقه 6 - اتاق 5 - واحد منابع انسانی


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.