به یک خانم مددکار اجتماعی ...


شرح موقعیت شغلی

به یک خانم مددکار اجتماعی , با روابط عمومی بالامسلط به , کامپیوتر نیازمندیم(تماس تایکهفته)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.