متصدی مسئول شیفت


شرح موقعیت شغلی

متصدی مسئول شیفت , پرستار یا ماما جهت کار در , مرکز سالمندان محدوده فرمانیه


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.