تکنسین اتاق عمل ، پرستار


شرح موقعیت شغلی

تکنسین اتاق عمل ، پرستار , و متصدی CSR جهت کار در , مرکز جراحی محدود


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.