به یک تکنسین سرامیک گذاری ...


شرح موقعیت شغلی

به یک تکنسین سرامیک گذاری , کاملا حرفه ای جهت همکاری در , محدوده میدان آرژانتین نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.