درمانگاه شبانه روزی قائم


شرح موقعیت شغلی

درمانگاه شبانه روزی قائم , تعدادی بهیار خانم , با حداقل 5 سال سابقه کار , در اورژانس جهت شیفت , عصر و شب نیازمند است , خیابان پنجم نیروی هوایی


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.