فیزیوتراپیست


شرح موقعیت شغلی

فیزیوتراپیست , جهت مرکز توانبخشی , معلولین ضایعات نخاعی , در محدوده طرشت نیازمندیمبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.