واگذاری اتاق به روانشناس


شرح موقعیت شغلی

واگذاری اتاق به روانشناس , و مشاورین بصورت درصدی , فقط با مراجع (پاسداران،نیاوران)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.