به تعدادی کاردان فوریتهای ...


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی کاردان فوریتهای , پزشکی و کارشناس پرستاری , جهت کاردرآمبولانس نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.