به یک پرستار یا بهیار خانم ...


شرح موقعیت شغلی

به یک پرستار یا بهیار خانم , برای کار در درمانگاه نیازمندیم , تماس از 9 الی 15


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.