تعدادی‎پرستارخانم‎جهت‎کودک ...


شرح موقعیت شغلی

تعدادی‎پرستارخانم‎جهت‎کودک , و سالمند سالم و پوشکی خانم , به صورت روزانه و شبانه نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.