کارشناس بیهوشی


شرح موقعیت شغلی

کارشناس بیهوشی , اتاق عمل ، پرستار , مسلط به زبان انگلیسی


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.