مسئول اتاق عمل


شرح موقعیت شغلی

مسئول اتاق عمل , با10 سال سابقه کاردربیمارستانی , درمرکزشهردعوت به همکاری میشودبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.