منشی ودستیارخانم،مطب دندان


شرح موقعیت شغلی

منشی ودستیارخانم،مطب دندان , پزشکی،ترجیحاًساکن محدوده مقدس , اردبیلی، 9تا30 : 20شنبه تا4شنبه


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.