داروخانه شبانه روزی


شرح موقعیت شغلی

داروخانه شبانه روزی , در شرق تهران , نیازمند تکنسین بیمه گری , آشنا به نرم افزار ماندگار , با حداقل5سال سابقه مفید , با ارائه چک میباشد


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.