ماما ، بیهوشی اتاق عمل(خانم)


شرح موقعیت شغلی

ماما ، بیهوشی اتاق عمل(خانم) , جهت رگ گیری و آماده سازی , تصویربرداری بیمارستان پیامبران


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.