اپراتور خانم ترجیحا با ...


شرح موقعیت شغلی

اپراتور خانم ترجیحا با , سابقه دستگاه ساینا شور , 4 روز در هفته حقوق مکفی


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.