مددکار اجتماعی ، بالینی


شرح موقعیت شغلی

مددکار اجتماعی ، بالینی , در زمینه درمان و بازتوانی , جهت مرکز ترک اعتیاد نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.