پرستار، ماما ، تکنسین


شرح موقعیت شغلی

پرستار، ماما ، تکنسین , اتاق عمل،بیهوشی(خانم)جهت , کار درمرکز MMT (ترک اعتیاد)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.