مسئول پذیرش آزمایشگاه


شرح موقعیت شغلی

مسئول پذیرش آزمایشگاه , و میکروب شناسی با چندسال , سابقه کار ( سعادت آباد )


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.