به یک فیزیوتراپیست خانم ...


شرح موقعیت شغلی

به یک فیزیوتراپیست خانم , جهت شیفت صبح(6ماهه)یک درمانگاه , حوالی میدان امام حسین


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.