درمانگاه شبانه روزی قائم


شرح موقعیت شغلی

درمانگاه شبانه روزی قائم , به تعدادی , پزشک عمومی , با5سال سابقه در اورژانس , شیفت شب نیازمنداست , خیابان پنجم نیروی هوایی


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.