استخدام درمرکز معتبر


شرح موقعیت شغلی

استخدام درمرکز معتبر , تعدادی پرستار،بهداشت , میکروبیولوژی،علوم آزمایشگاهی , و گروههای پیراپزشکی , ترجیحاساکن شهرری , نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.