مرکزدندانپزشکی تخصصی


شرح موقعیت شغلی

مرکزدندانپزشکی تخصصی , به یک نیروی خانم , باروابط عمومی بالاوظاهری مناسب , سن25 تا 35سال،باسابقه کاردر , دندانپزشکی بخصوص دربخش , پذیرش نیازمنداست. , ارسال اطلاعات ،پرسش ها و , تماس با شماره های زیر :برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.