پذیرش و نمونه گیر آزمایشگاه


شرح موقعیت شغلی

پذیرش و نمونه گیر آزمایشگاه , با حداقل 2 سال سابقه کار , و تحصیلات مرتبط (فقط آقا)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.