به یک نفر قالب ریز ...


شرح موقعیت شغلی

به یک نفر قالب ریز , ترجیحا خانم , فوری محدوده نارمک نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.