نیروی پذیرش،نمونه گیری


شرح موقعیت شغلی

نیروی پذیرش،نمونه گیری , با سابقه ، شیفت عصر , جهت کاردرآزمایشگاه سعید , محدوده پاسداران نیازمندیم , کد4بشماره ذیل پیامک شودبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.