پزشک ‎مسئول ‎فنی (خانم)


شرح موقعیت شغلی

پزشک ‎مسئول ‎فنی (خانم) , جهت ‎مرکز ترک‎ اعتیاد‏ , شیفت‎عصر16تا20«محدوده‎لویزان»


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.