شرکت نیک لیزر جهت تکمیل ...


شرح موقعیت شغلی

شرکت نیک لیزر جهت تکمیل , اپراتور لیزر از بانوان و آقایان , در تهران وشهرستان نیازمنداست


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.