بهیار،پرستار،کاردان وکارشناس


شرح موقعیت شغلی

بهیار،پرستار،کاردان وکارشناس , ماما،تکنسین بیهوشی واتاق عمل , جهت مرکزMMTتهرانپارس


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.