تکنسین اتاق عمل آقا


شرح موقعیت شغلی

تکنسین اتاق عمل آقا , فعال و ماهر درعمل های جراحی , پلاستیک و زیبایی


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.