اپراتورلیزرخانم باسابقه کار


شرح موقعیت شغلی

اپراتورلیزرخانم باسابقه کار , 3روزدرهفته،حقوق5 / 1م , بابیمه (شهرک غرب) نیازمندیمبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.