پرسنل باسابقه کاردرزمینه دارو


شرح موقعیت شغلی

پرسنل باسابقه کاردرزمینه دارو , مسلط به برنامه ایمن افزاروتاییدیه , دارویی تمام وقت( پل امیربهادر)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.