نیازمند تکنسین دارویی


شرح موقعیت شغلی

نیازمند تکنسین دارویی , جهت داروخانه محدوده پونک , ساعت کاری 10صبح تا 10 شببرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.