جهاد دانشگاهی


شرح موقعیت شغلی

جهاد دانشگاهی , از کارشناس پرستاری , با وسیله نقلیه در , مناطق22گانه تهران جهت اعزام , آنکال به منازل بیماران دعوت , مینماید (مرکزدرمان درمنزل)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.