سوپروایزر بیمارستان ، توانمند


شرح موقعیت شغلی

سوپروایزر بیمارستان ، توانمند , در امور اجرایی شیفت طولانی , و عصر جهت دامپزشکی نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.