مسئول و سوپروایزر پذیرش


شرح موقعیت شغلی

مسئول و سوپروایزر پذیرش , با سابقه کار در پذیرش , دندانپزشکی (حوالی مترو نواب)


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.