دستیار دندانپزشک


شرح موقعیت شغلی

دستیار دندانپزشک , شیفت صبح 9 تا14 و شیفت , بعدازظهر14تا 30 / 20 غرب تهران


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.