منشی دستیار دندانپزشک خانم


شرح موقعیت شغلی

منشی دستیار دندانپزشک خانم , جهت کار در مطب نیازمندیم , ( محدوده ابتدای پاسداران )


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.